banner

Политика за защита на личните данни

От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Във връзка с това, от 25 май 2018 г. Травел Мания Плюс ООД въвежда следните промени в Политиката за защита на личните данни:

 Травел Мания Плюс ООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашите уебсайтове в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

 Травел Мания Плюс ООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.

Травел Мания Плюс ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

 - има изрично съгласие на клиента;

 - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;

 - информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и Травел Мания Плюс – авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

 

Травел Мания Плюс ООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашия уебсайт www.travelmania.bg в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Травел Мания Плюс ООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Защитата на вашите лични данни е наша постоянна грижа. Ние ползваме различни технологии и процедури за защита, за да защитим вашите лични данни от неразрешен достъп, ползване или разкриване. Например, ние съхраняваме личните данни, които ни предоставяте, на компютърни системи с ограничен достъп, които се намират в контролирани съоръжения. Ползваме Мicrosoft защитена поща и облачни услуги, изцяло съобразени с изискванията на GDPR. Когато предаваме строго поверителна информация (например номер на кредитна карта или парола) по Интернет, ние я защитаваме чрез шифроване, какъвто е протоколът Secure Socket Layer (SSL), инсталиран на нашия уеб сайт и резервационна система.

Какви са стандартите за сигурност, използвани от нас (SSL технология)?

Прехвърлянето на лични данни между вашия компютър и нашия сървър се реализират чрез SSL (Secure Socket Layer) протокол. Чрез тази технология трети лица нямат възможност да четат и ползват вашите лични данни. В допълнение към сигурния пренос на данни между вашия компютър и нашите сървъри разполагаме с различни механизми за сигурност и защита, спиращи достъпа до данните от трети лица.


Обработка на лични данни

С изключение на IP-адреса, личните данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, напр. при регистрация, анкета, игра за награда или за изпълняване на договор и резервация на конкретна услуга( хотелско настаняване, пакетна почивка, самолетен билет и др).

Травел Мания Плюс ползва личните ви данни за целите на техническо администриране на уебсайта, за управление на клиентите и за маркетинг, само в необходимия за целта обхват и в случаи на изрично доброволно предоставяне от страна на клиента.

Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в рамките на задължителните разпоредби на действащото законодателство. Нашите служители са обвързани със задължение за спазване на поверителност.

Травел Мания Плюс ООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Защитата на вашите лични данни е наша постоянна грижа. Ние ползваме различни технологии и процедури за защита, за да защитим вашите лични данни от неразрешен достъп, ползване или разкриване. Например, ние съхраняваме личните данни, които ни предоставяте, на компютърни системи с ограничен достъп, които се намират в контролирани съоръжения.

Какви са стандартите за сигурност, използвани от нас (SSL технология)?

Прехвърлянето на лични данни между вашия компютър и нашия сървър се реализират чрез SSL (Secure Socket Layer) протокол. Чрез тази технология трети лица нямат възможност да четат и ползват вашите лични данни. В допълнение към сигурния пренос на данни между вашия компютър и нашите сървъри разполагаме с различни механизми за сигурност и защита, спиращи достъпа до данните от трети лица.

Право на информация

При поискване Травел Мания Плюс ООД ще ви съобщи в законно установения срок, дали при нас са съхранени ваши лични данни и какви са те. Ако въпреки нашите усилия за осигуряване на вярност и актуалност на данните е записана погрешна информация, ние ще я коригираме по ваше искане.

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, приета през месец май 2018г., се актуализира и/или допълва периодично при настъпване на промени в законодателството на Република България или ЕС.